THÙNG RÁC CÔNG CỘNG -THÙNG RÁC NHỰA 120 LÍT, 240 LÍT, 660 LÍT
Điện thoại:0986 214 657    Email:saigonco_kd@yahoo.com.vn    Website:http://thungracnhua-thungraccongcong.blogspot.com
THÙNG RÁC CÔNG CỘNG -THÙNG RÁC NHỰA 120 LÍT, 240 LÍT, 660 LÍT - Trang chủ gian hàng